Home

In 2020vierde” de WDK zijn 100-jarig bestaan! We planden om dit te vieren met unieke academische, culturele en sociale jubileumactiviteiten bovenop het traditionele jaarprogramma. We hebben (ondanks Corona) achter de schermen hard gewerkt om dit programma uit te werken. Vanuit het bestuur willen we deze groep van fijne collega’s hiervoor uitdrukkelijk bedanken. Onze dank gaat hierbij in het bijzonder uit naar Eric Verhofstede, Noël Van der Stede, Marcel Van Aert, Marc D´Hoore, Jan De Paepe, Robert De Wilde, Bernadette Van Ryssen, Hanne Coenen en Sarah Vanden Bril!

Gezien de huidige Corona-situatie, advies vanuit het stadsbestuur van Sint-Niklaas en de onzekere voorspellingen voor het najaar, hebben wij unaniem beslist om het volledige jubileumprogramma met 1 jaar uit te stellen.

Het nieuwe jubileumprogramma begint stilaan vorm te krijgen! Het startschot zal gegeven worden met een academische zitting in het Stadhuis van Sint-Niklaas op zaterdagnamiddag 18 september 2021!

Ook de fotowedstrijd wordt opnieuw leven ingeblazen (zie tab bovenaan voor het volledige wedstrijdreglement)! De inzendingen (gedurende 2020) blijven bewaard!

Corona heeft jammergenoeg ook invloed op de komende activiteiten! We volgen de situatie op de voet en zolang als nodig organiseren we onze bijscholingen digitaal!

Neem gerust al een kijkje bij agenda!