Home

In 2020vierde” de WDK zijn 100-jarig bestaan! We planden om dit te vieren met unieke academische, culturele en sociale jubileumactiviteiten bovenop het traditionele jaarprogramma. We hebben (ondanks Corona) achter de schermen hard gewerkt om dit programma uit te werken. Vanuit het bestuur willen we deze groep van fijne collega’s hiervoor uitdrukkelijk bedanken. Onze dank gaat hierbij in het bijzonder uit naar Eric Verhofstede, Noël Van der Stede, Marcel Van Aert, Marc D´Hoore, Jan De Paepe, Robert De Wilde, Bernadette Van Ryssen, Hanne Coenen en Sarah Vanden Bril!

Gezien de Corona-situatie, advies vanuit het stadsbestuur van Sint-Niklaas en de onzekere voorspellingen voor het najaar 2020, hebben wij unaniem beslist om het volledige jubileumprogramma met 1 jaar uit te stellen.

Het startschot zal gegeven worden met een academische zitting in het Stadhuis van Sint-Niklaas op zaterdagnamiddag 18 september 2021!

Corona heeft jammergenoeg nog steeds enige invloed op de komende activiteiten! We volgen de situatie op de voet en hopen dat alles zal kunnen doorgaan zoals gepland!

Neem zeker een kijkje bij agenda!

Medische Beeldvorming in de Tandheelkunde en Orofaciale Chirurgie

2 september 2021

Spreker: Dr. Yves Debosschere (Veterinary Dental Services)

4 EBP toegekend

INSCHRIJVING: kan via deze link.

Sponsor: