Fotowedstrijd

FOTOWEDSTRIJD DIER-EN-ARTS

Deelname:

De fotowedstrijd is open voor alle leden van de WDK én hun gezin tot en met 15 augustus 2021 !

Iedere deelnemer kan maximaal 3 foto’s inzenden.

De foto’s moeten zelf en recent (maximaal 3 jaar oud) genomen zijn, de foto’s beantwoorden aan het digitaal formaat  1024×768 pixels in .JGP fotobestand.

Elke deelnemer dient samen met de .JPG foto’ s eveneens een correct inschrijvingsformulier in (als bijlage) in éénzelfde e-mail naar:             Wdk2020foto@gmail.com

Er zijn 2 categorieën:

  • Jeugd: 5 – 15 jaar
  • Volwassenen: vanaf 16 jaar

Het onderwerp van de foto is dier-en-arts gerelateerd !

De volledige e-mail met fotobestand(en) én inschrijvingsformulier wordt aanvaard tot 15 augustus 2021 om 23u59 ! Er volgt een bevestiging van ontvangst (via e-mail).

Op het inschrijvingsformulier wordt aangegeven wie de foto nam, de plaats en het tijdstip. De eigenaar is verantwoordelijk voor de inhoudelijke elementen van de foto, zoals bv. persoonsaanwezigheid en diens toelating.

Fotobestand:

Om de uniformiteit te bewaren, moeten de foto’s voldoende scherp zijn om de projectie-omstandigheden voor de jury te vergemakkelijken.

Foto’s moeten het formaat  1024 x 768 pixels hebben, ongeacht het een panorama of vierkant of ander formaat betreft.

Compositewerken of montages worden niet toegelaten, evenmin tekst-bevattende foto’s.

Redelijke digitale naverwerking wordt aanvaard (bv. rode ogen wegwerken, lichter of donkerder maken, bijsnijden, …)! Geen kader rond de foto.

De foto krijgt een bestandsnaam volgens de richtlijnen hieronder:

(bv.  JKL3.JPG)

  •   Eerste hoofdletter : J (eugd) of V (olwassenen)
  •   Tweede hoofdletter : beginletter voornaam bv. K (aat)
  •   Derde hoofdletter: beginletter naam bv. L (orissen)
  •   Eindigend met 1, 2 of 3 .JPG

Jury:

De jury wordt samengesteld door 3 WDK-leden en 1 extern neutraal beroepsfotograaf.

De score wordt opgebouwd uit 3 waarden van:

Fototechniek :                 30 punten           perspectief, detail, …

Dier- en – arts:                40 punten           herkenbare elementen beroep

Zeggingskracht:              30 punten           dynamiek, spanning, …

Deze waarden worden opgeteld en de hoogste score wint.

De uitslag van de jury is onherroepelijk en hierover wordt geen communicatie gevoerd.

 

Tentoonstelling:

De WDK staat zelf in voor het uniform afdrukken van de beste foto’s voor de tentoonstelling. De deelnemers moeten uiteraard hun foto’s met hoge resolutie kunnen bezorgen, hou daar rekening mee ! U wordt op de hoogte gebracht van de selectie.

De 2 winnende foto’s (categorie: volwassenen & jeugd) worden op 18-09-2021 bekend gemaakt en onthuld op het Stadhuis van Sint- Niklaas op de officiële receptie en is  gekoppeld met een prijsuitreiking.

Belangrijk:

Door deel te nemen geeft u toestemming dat de foto’s gebruikt mogen worden door de WDK in eigen publicaties zonder vergoeding. U behoudt als fotograaf echter het volledige gebruiksrecht van uw beelden.